Centrum pro rodinné firmy při VŠE

Setkání členů Strategické rady CRF na Vysoké škole ekonomické v Praze (leden 2020)

Nezávislá akademická platforma, na níž se setkávají a sdílejí zkušenosti rodinné firmy, studenti, špičkoví odborníci a široká veřejnost – z celého světa.


březen 2019 – nyní


Výsledky

  • konference „Rodinná rada jako nástroj konkurenceschopnosti“ – největší setkání rodinných firem ve střední Evropě 
  • 8 získaných donátorů v rámci fundraisingové strategie – téměř čtyřnásobně překonán cíl 
  • Strategická rada – spoluzaložili jsme poradní orgán Centra, který se skládá z významných rodinných firem
  • 4 mediální výstupy v celostátních médiích
  • 1 071 000 čtenářů a diváků 
  • 2 newslettery
  • workshop „Správa sociálních sítí“
  • prezentační brožura pro fundraisingovou kampaň
  • 400+ sledujících na sociálních sítích 
  • 2 videa

Vybrané výstupy

Forbes: Největší české centrum pro rodinné firmy založilo radu, bude hájit rodinný byznys

ČTK: Setkání rodinných firem

Strategická rada Centra pro rodinné firmy

Linkedin Centra pro rodinné firmy

Program a brožura konference Centra

Video: Rodinné firmy na Zámku Žďár u Constantina Kinského


Reference

„Firma Strateggo výrazně aktivovala celý projekt Centra pro rodinné firmy, když sestavila profesionální strategii pro financování našich projektů ze soukromých peněz. Díky tomu vznikla Strategická rada, v níž sdružujeme nejvýznamnější rodinné firmy Česka a můžeme se tak soustředit na propojení podnikatelské praxe s akademickou odborností na nejvyšší úrovni. Podobný projekt nemá ve střední Evropě obdoby. „

Prof. Jiří Hnilica – zakladatel Centra pro rodinné firmy a prorektor pro mezinárodní vztahy (Vysoká škola ekonomická v Praze)