Wavin Czechia

Instalace retenčních boxů Wavin Q-Bic Plus (červen 2020), zdroj: Wavin Brand Portal

Wavin Czechia s ročním obratem 1,4 mld. Kč je součástí mexické skupiny Orbia – předního světového poskytovatele plastových potrubních systémů pro obytné, nebytové a stavební projekty.


duben 2016 – nyní


Výsledky

  • 300+ leadů (získaných kontaktů) v rámci leadgen kampaní
  • 20 mediálních výstupů v celostátních i odborných médiích
  • 73 200 čtenářů v médiích print i online
  • 4 partnerství s veřejnými institucemi: MZe ČR, SOVAK ČR, VUT v Brně, ČZU v Praze
  • 4 průzkumy, které analyzovaly problematiku sucha a přívalových dešťů v českých městech (pohledem starostů a projektantů)
  • 7x copywriting – 2 slogany z AJ do ČJ, 5 newsletterů
  • 2 obchodní materiály pro obchodní oddělení
  • 1 500+ sledujících sledujících na sociálních sítích Linkedin a Instagram

Vybrané výstupy

Prezentace “Sucho v českých městech”

Průzkum zájmu municipalit na inovacích odpadní infrastruktury 

Post ministerstva na Facebooku

Deník: V Humpolci chystají úpravy vody, které zadrží vodu v krajině

Instagram Wavin Czechia

LinkedIn Wavin Czechia

 


Reference

Se společností Strateggo spolupracujeme od roku 2018. Během daného období společnost prokázala pevnou pozici v oblasti komunikace a lobby, zejména v oblasti státní správy. Strateggo je silné v nových myšlenkách a jejich důsledné realizaci. Strateggo empaticky chápe naše potřeby, což, vzhledem k specifikům našeho businessu, považuji za silně diferencující prvek proti standardním PR agenturám.

David Penc – Territory Marketing Manager CZ/SK/HU/RUS (Wavin Czechia)