CEEC Research s.r.o.

Public affairs v eventech: CEEC Research s.r.o.

KLIENT

Společnost CEEC Research s.r.o. je přední analytická a výzkumná společnost zaměřující se na rozvoj vybraných sektorů ekonomiky v zemích střední a východní Evropy. Společně s analytickou činností CEEC Research s.r.o. pořádá významná setkání a konference za účasti prestižních ekonomických médií. Tyto akce poskytují vhodné podmínky pro odbornou debatu mezi politiky, vládními činiteli a zástupci nejvýznamnějších společností na trhu.

ZADÁNÍ

  • Organizačně zajistit odborné konference, které CEEC Research pořádá. Jedná se o významné akce, jako např. Setkání leaderů českého stavebnictví, konaných na Pražském hradě, v České národní bance nebo na řadě ministerstev.
  • Cílem spolupráce je stabilizace organizačního týmu, ulehčení organizační náročnosti internímu týmu CEEC Research a snížení nákladů při pořádání eventů.
  • Na základě sady analýz identifikace nových obchodních příležitostí v oblasti public affairs a public relations s cílem vytvoření společného partnerského konceptu pořádání odborných setkávání.

ŘEŠENÍ

  • V první fázi spolupráce jsme se zaměřili na vhodné personální obsazení obsluhy akcí – firemní hodnoty především reprezentují lidé. Firma CEEC Research jakožto přední společnost zasazující se o rozvoj českého průmyslu tak bude mít na svých akcích profesionálně vystupující a proaktivní personál, který zajistí hladký průběh dané konference.
  • V druhé fázi jsme převzali kompletní organizační řízení všech eventů, které CEEC Research v ČR a SR pořádá. Od zajištění vhodných prostor pro konání akce, přes catering až po customer servis pro VIP hosty.
  • Naše organizace přinesla úspory v rozpočtu, díky čemuž jsme CEEC Research ušetřili náklady na jednoho pracovníka na plný úvazek. Průměrná úspora díky efektivní organizaci personálu a dodavatelů u velkých konferencí prozatím činí více než 23.000 Kč.

REFERENCE

„Vážím si dlouhodobého partnerství s firmou Strateggo, která nám pomáhá zajistit naše akce na Pražském hradě a řadě ministerstev. Celý tým je skvěle sehraný, myslí na detaily a přichází s nápady, které fungují. My se díky tomu můžeme plně soustředit na klienty a klíčové hosty.”

Ing. Jiří Vacek, PhD. MIM, ředitel společnosti CEEC research