Mobil Maják

Komunikační strategie pro vznik a rozvoj značky Mobil Maják, duben 2017

PROJEKT

Byli jsme osloveni investorem, který vlastnil malou prodejnu na mobilní telefony a jejich příslušenství. Prodejna nebyla nijak označena, neměla žádný název, žádný koncept, byla umístěna ve starém obchodním centru na sídlišti na periferii města. Jelikož prodejna vykazovala dobré ekonomické výsledky, investor připravil investici v řádu milionů korun pro otevření nových poboček. Cílem spolupráce bylo 1) vytvořit komplexní strategii pro vybudování nové značky – koncept sítě prodejen s telefony a jejich příslušenstvím; 2) definovat cílovou skupinu, positioning značky včetně vhodného názvu; 3) připravit dlouhodobou komunikační strategii nově vzniklé značky včetně marketingového tréninku klíčových zaměstnanců.

ŘEŠENÍ

Zadání projektu bylo sestavit koncept značky jako “nový Apple store, akorát na levné mobily”. Díky pečlivé interní analýze firmy jsme zjistili, že majoritním zdrojem klientely jsou senioři, kteří se na křivce nasycení trhu řadí do tzv. pozdní většiny. Upustili jsme od původních představ a definovali značku jako “senior friendly”. Tomu jsme upravili volbu názvu značky, design store a především vedení zaměstnanců v komunikaci se zákazníky. Sestavili jsme komunikační manuál pro zaměstnance a připravili pro ně komunikační trénink – mají za úkol představit si zákazníka jako tatínka nebo tetu, která se přijde poradit, „kam jí zmizela z obrazovky ta ikonka“. Dopad této strategie na rozvoj firmy je zřejmý – nárůst obratů během prvního roku činil stovky procent.

 

  • Výsledky: Do 12 měsíců od startu se otevřely 3 pobočky, a servisní oddělení, celkový nárůst obratů činí stovky procent. 

 

 

REFERENCE

“Spolupráce se Strateggo se nám velmi osvědčila. Věděli jsme, že máme fungující obchodní model, který jsme potřebovali zabalit do efektivního komunikačního konceptu. Lidé ze Strategga nám pomohli se podívat na naše podnikání z jiné perspektivy a rozvinout jeho potenciál. Jsem velmi spokojený, Mobil Maják byla naše první spolupráce, od té doby jsme využili služeb firmy Strateggo v několika dalších našich projektech.” 

Mgr. Petr Valenta, spolumajitel Mobil Maják