Univerzita Palackého v Olomouci

Mediální prezentace Univerzity Palackého v Olomouci v rámci Times Higher Education summitu, duben 2018

PROJEKT

Univerzita Palackého v Olomouci jako druhá nejstarší univerzita v ČR hostila prestižní vědecký summit pořádaný pod hlavičkou The Times Higher Education, globální instituce, která sestavuje vysoce sledované žebříčky univerzit a poskytuje zpravodajství v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu. Dostali jsme požadavek z oddělení komunikace univerzity na zajištění mediálních výstupů v rámci Times Higher Education Research Excellence: New Europe summit 2018, který se konal ve dnech 24. – 26. 4. 2018 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci.

ŘEŠENÍ

Událost tohoto typu neměla ve střední a východní Evropě obdoby, samotný fakt, že je organizátorem ve světových měřítkách neznámá univerzita, byl v akademickém světě senzací. Ovšem dopad akce byl v tradičních médiích mizivý – THE Summit prostě nebyl dost sexy. Velká média nejevila dostatečný zájem, proto jsme prezentaci akce spojili se současně probíhajícím festivalem vědeckých filmů – světovou vědu tento týden hostí Olomouc. Vybraným redaktorům jsme představili klíčové osobnosti obou akcí a nabídli jim rozhovory na téma „distribuce světového know-how východoevropským univerzitám“. Zájem médií se zvýšil čtyřnásobně.

  • Výsledky: Celkem evidujeme 44 relevantních mediálních výstupů (online, print, TV a rozhlas) s celkovým potenciálem oslovit 7.091.100 lidí. Tyto výstupy dosáhly 8.077 sdílení na sociálních sítích.  Celková komerční hodnota realizovaného mediálního dopadu je 1.400.810 Kč.

REFERENCE

„Nádhera! Ukazuji studentům vaši práci jako naprostý vzor.“
Mgr. Petr Bilík, PhD., prorektor pro vnější vztahy Univerzity Palackého