Krizová komunikace


Váš výsledek

Srovnejte váš výsledek s indexem a zjistěte, jak jste na krizovou komunikaci připraveni.

Červená

Chybí vám základní pilíře pro řízení krizové komunikace. Pravděpodobně byste v případě krizové situace jen těžko uhájili reputaci vaší společnosti. Doporučujeme vám provést analýzu rizik a podle nich sestavit krizový tým a základní pravidla postupu.

Oranžová

Vaše společnost pravděpodobně nemá nastaveny procesy, které umožňují krizovou komunikaci řídit. Zaměřte se na krizové scénáře postupu, dobře rozdělte kompetence a určete pravidla, která vám umožní rychlou reakci na krizovou situaci.

Žlutá

Jste na dobré cestě ke zvládnutí krizové komunikace. Pravděpodobně máte nastaveny procesy řízení a rozdělili jste kompetence v krizovém týmu. Klíčová je pro vás rychlost a kvalita komunikace, proto doporučujeme zavést simulace krizových scénářů.

Zelená

Vypadá to, že jste na případnou krizovou komunikaci dobře připraveni, máte s ní zkušenosti , nebo máte v týmu zkušené profesionály. Klíčová je pro vás prevence a monitoring hrozeb.


Výsledky a výše uvedená doporučení si nekladou za cíl nahradit plnohodnotný audit připravenosti krizové komunikace. Pokud nejste spokojeni s výsledkem pre-auditu, kontaktujte nás. Podrobně rozebereme vaše odpovědi, doplníme o další otázky s cílem provést komplexní audit a sestavit plán krizové komunikace. 

> Audit krizové komunikace

> Sestavení pravidel pro řízení krizové komunikace

> Sestavení rámcových scénářů pro postup při nejpravděpodobnějších hrozbách

> Mediální trénink


Služby

AUDIT KRIZOVÉ KOMUNIKACE

Otestujeme, jak jste připraveni. Teoreticky, ale i prakticky. Jaké máte s krizovou komunikaci zkušenosti? Jak rychle jste schopni reagovat? Jak pracují vaší klíčoví lidé pod tlakem krizové situace? Vyzkoušíme, zda funguje krizový tým a jak jste schopni naplňovat krizový plán a krizové postupy. 

KRIZOVÝ PLÁN

Při řešení možné krize je nezbytné být připraven na jakoukoli situaci. Ve spolupráci s klienty usilujeme o to, abychom problémy identifikovali dříve, než se objeví. Připravíme vás na různé krizové scénáře, abyste byli případě problému schopni rychle a správně reagovat. Společně vytvoříme postupy a scénáře, kterým může čelit a dopředu hledáme řešení. Připravíme mluvčí, kontakty na média a tiskové zprávy.

MEDIÁLNÍ TRÉNINK

Ve spolupráci se zkušenými novináři vás připravíme na nepříjemné stresové situace. V praxi vyzkoušíme, jak je klíčový mluvčí schopen reagovat na obtížné novinářské dotazy na mikrofon a na kameru. 

ŘEŠENÍ KRIZOVÉ KOMUNIKACE

Klientům poskytujeme kompletní servis i ve chvíli, kdy krizová situace nastane. Jsme k dispozici 24/7. Monitorujeme média, sociální sítě, komunikujeme se zainteresovanými stranami. Přes noc jsme schopni připravit scénář krizové komunikace a vytvořit sdělení, která vám pomohou situaci vyřešit.

REPUTAČNÍ MANAGEMENT

Pro klienty připravíme komunikační plán, který stojí na důsledné analýze prostředí klienta a odvětví, ve kterém se pohybuje. Nastavíme komunikační kanály, zvolíme správný tón komunikace, který bude rezonovat ve vaší cílové skupině. Komunikujeme s médii, připravujeme eventy a workshopy, abychom posílili a upevnili klientovu značku.


Články

Krizová komunikace: Tři nejčastější pochybení

Většina kybernetických útoků způsobí lidský faktor. Komunikační oddělení se prevencí ve firmách věnují jen málo.

Nejčastěji používané strategie v krizové komunikaci


Chcete znát konkrétní doporučení? Ozvěte se.

Jan Císař – Senior PR & Marketing Manager

jan.cisar@strateggo.cz

+420 721 113 381