Preventivní kroky pro rychlou pomoc

.

Autor: Michal Řezáč, Gordic; Datum: 15. 4. 2020

  1. Pravidelná školení, cvičení a systematické vzdělávání personálů a managementu.
  2. Přívětivá a dostupná osvěta pro personál a management.
  3. Proaktivní studium a využívání odborných i osvětových portálů, médií a konferencí.
  4. Profesionální ICT personál a management.
  5. Povinná nebo příměřená realizace opatření vyplývajících ze Zákona kybernetické bezpečnosti (ZKB).
  6. Praktikování zavedení a udržování systému bezpečnosti informací (ISMS).
  7. Permanentní zlepšování kybernetické bezpečnosti a jeho systematická řízení (CSA).
  8. Používání a pravidelná údržba a aktualizace bezpečného systémového, bezpečnostního a aplikačního programového a technického vybavení.
  9. Pravidelné a bezpečné zálohy všech dat, ukládané odděleně od vlastní sítě.
  10. Preventivní a rychlá realizace ověřených a doporučených praktik.

Vytváříme bezpečně propojenou společnost. Gordic.