Většinu kybernetických útoků způsobí lidský faktor, komunikační oddělení se prevenci ve firmách věnují jen málo

Kybernetické útoky se staly novým normálem”, uvedla už v roce 2018 ve své studii americká pojišťovací společnost Hiscox. Vliv kybernetických hrozeb dokládají i zkušenosti z České republiky. V loňském roce Policie ČR evidovala trestné činy přesahující 1,3 mld. Kč. Jakou zkušenost ale mají s tématem odborníci na komunikaci? Jsou si vědomi všech rizik a jak důležitá je jejich role v úspěšném zvládnutí krize? 

Autor: Jiří Uhlíř, Strateggo; Datum: 13. 11. 2020

Rychlost a přesnost jsou v každé krizové komunikaci zásadní. Chcete-li chránit pověst vaší organizace, musíte v co nejkratší době prokázat schopnost rychlé a efektivní komunikace se všemi zúčastněnými stranami. To platí i s narůstajícím počtem krizových komunikací způsobených hackerským útokem. Řešení krizové komunikace vyvolané kybernetickou hrozbou má svá specifika. Tím největším je složitost příčiny vzniku a uvědoměním si, co vše může útok způsobit. To stojí čas a ten je v případě řešení krizové situace často tím nejcennějším. 

Odborníci na krizovou komunikaci poskytují organizacím nezbytné nástroje, kterém jim umožní v krizi efektivně a přesně reagovat. Komunikační experti jsou však často povoláváni až ve chvíli, kdy je reputační hrozba značky nevyhnutelná. Pokud chce být společnost v řízení krizové komunikace maximálně efektivní, je důležité včas učinit preventivní kroky a být ve věci proaktivní. 

Skoro 2/3 odborníků na komunikaci ve své práci reflektuje kybernetická rizika

The European Communication Monitor, největší světová nadnárodní studie strategické komunikace ve svém reportu z roku 2020 uvádí, že více než 63 % odborníků na komunikaci z 44 evropských států vnímá debatu okolo kybernetických hrozeb. O něco málo z nich, 59 % chápe toto téma jako relevantní pro jejich každodenní práci. Podle závěrů Monitoru, je tomuto tématu v České republice věnována pozornost v 58 % organizací, které se studie zúčastnily. 

Zdroj: The European Communication Monitor 2020

Více než polovina respondentů uvedla, že jejich organizace byla terčem kybernetických útoků, 27 % z nich zažilo útok vícekrát, 46 % se s podobným incidentem zatím nesetkalo. Respondenti z České republiky se s útoky setkávali
v průměru méně častěji než jejich zahraniční kolegové,
54 % z nich se pokusem zcizit data nebo ochromit systémy nesetkalo.

Zdroj: The European Communication Monitor 2020

Většina kybernetických útoků je způsobena lidským faktorem, komunikační oddělení se prevenci ve firmách věnují jen málo

Zajímavější částí studie je pasáž, popisující zapojení komunikačních oddělení do prevence, respektive řešení krizových situací způsobených hackerským útokem. Necelá polovina respondentů se s takovou situací ve své organizaci již setkala. Pouhá čtvrtina s tématem pracuje v interní komunikaci v rámci své organizace a necelá pětina se podílí na vytváření komunikačních pokynů a postupů. Většina kybernetických útoků je přitom způsobena lidským faktorem. Osvěta a kybernetická gramotnost jsou pro eliminaci dopadů zásadní. Téma kybernetické bezpečnosti by v rámci organizací nemělo být nastolováno pouze bezpečnostními řediteli a jejich týmy, kteří jsou v první řadě za zabezpečení firemních dat a systému odpovědní. Do popředí diskusí by téma měli posouvat i odborníci, kteří se komunikaci věnují. 

zdroj: The European Communication Monitor 2020

Ztráta dat, osobních údajů nebo nefunkčnost systémů, na které se zákazníci spoléhají často vede k nutnosti řešit krizovou komunikaci. Žádná společnost na světě není vůči krizovým situacím imunní. Společnosti, které si rizika uvědomují, se na tě také připravují. krizové scénáře, krizové týmy, postupy řešení, simulace krizových situací, limitace slabých míst, seznamy klíčových partnerů. Taková společnost je na krizovou komunikaci připravena. Teoreticky připravena. 

Řízení krizové komunikace s organizací, která je připravena je jednodušší a méně stresující a také mnohem častěji vede ke kýženému výsledku, nepoškodit reputaci značky. Pokud každý v krizovém týmu chápe svou roli, byl na ni připravován, komunikuje racionálně a zvládá tíhu krizového okamžiku, pak je krizový tým na dobré cestě ochránit reputaci značky i během krizových momentů. Dobře připravená společnost zvládá krizovou komunikaci vždy o dost lépe než nepřipravená.

Kompletní podoba European Communication Monitor 2020 je k dispozici zde.